RSU Healtcare Solutions
ภาพรวมของบริษัท

ศูนย์การแพทย์อาร์เอสยู เฮลท์แคร์  เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและศูนย์ป้องกันก่อนเกิดโรค        ในเครือมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ก่อตั้ง ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท และอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์ในการริเริ่มแนวความคิดใหม่ในการดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยแนวทางป้องกันก่อนเกิดโรคด้วยการวางแผนการดำเนินชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยจากโรค

          ศูนย์การแพทย์อาร์เอสยู เฮลท์แคร์  มีศักยภาพในการให้บริการตรวจรักษาโรคและบริการให้คำแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาสุขภาพอย่างถูกต้อง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย สถานที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว การต้อนรับ     ที่อบอุ่นพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

          ศูนย์การแพทย์อาร์เอสยู เฮลท์แคร์  ประกอบด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 5 ศูนย์ ดังนี้

  •  ศูนย์เมดิคอล
  •  ศูนย์จักษุ
  •  ศูนย์สายตา
  • ศูนย์ทันตกรรม
  • ศูนย์ภิมณ์ธาราเอสเตติก้า