มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย เนื่องจากเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดได้ง่าย จึงไม่น่าแปลกใจที่ในแต่ละปี จะพบผู้ป่วยรายใหม่มากถึง 500,000 คนทั่วโลก แต่คุณสามารถป้องกันโรคร้ายนี้ได้ด้วยการทำ Pap Test การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV และลดปัจ

มะเร็งปากมดลูกใครบอกรักษาไม่ได้

              มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย เนื่องจากเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดได้ง่าย จึงไม่น่าแปลกใจที่ในแต่ละปี จะพบผู้ป่วยรายใหม่มากถึง 500,000 คนทั่วโลก แต่คุณสามารถป้องกันโรคร้ายนี้ได้ด้วยการทำ Pap Test การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV และลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
             
การทำ Pap test เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ให้ผลดีที่สุดเมื่อเข้ารับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ

    -  Pap smear เป็นการตรวจภายในร่วมกับการตรวจทางเซลล์วิทยาเพื่อหาความผิดปกติของเซลล์ที่เกิดจากเชื้อมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มต้น
    -  ThinPrep เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทางเซลล์วิทยาเช่นเดียวกับ Pap smear แต่ให้ผลการตรวจที่ละเอียดกว่าถึงร้อยละ 65
    -  ThinPrep Plus HPV Test เป็นการตรวจทางชีวโมเลกุลร่วมกับการตรวจ Pap Test เพื่อหาเชื้อไวรัส HPV โดยตรง ซึ่งการตรวจแบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกได้ถึงร้อยละ 90 - 100

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก
คุณผู้หญิงควรจะเริ่มตรวจหามะเร็งปากมดลูกเมื่อใด
               โดยควรมาตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามแพทย์นัด ในกรณีที่เริ่มพบความผิดปกติแพทย์อาจนัดให้ไปตรวจถี่ขึ้น

               การป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่สามารถทำได้ คือ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น หลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคน งดสูบบุหรี่ สังเกตอาการผิดปกติและที่สำคัญก็คือการไปพบแพทย์เพื่อตรวจหามะเร็งปากมดลูกทุกปีค่ะ
            
เพราะการป้องกันย่อมง่ายกว่าการรักษา อย่าปล่อยให้ตัวคุณและคนที่คุณรักต้องเสี่ยงกับโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยการพบแพทย์เพื่อรับการตรวจคัดกรองประจำปี ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV และหมั่นดูแลสุขภาพเสียตั้งแต่วันนี้

               
สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์การแพทย์ RSU Medical Center 
ที่อยู่: RSU Tower 571 อาร์ เอส ยู ทาวเวอร์ ชั้น11 ซอยสุขุมวิท 31 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร: 0-2610-0300 
แฟกซ์: 0-2259-7787
Email: info@rsuhealth.com
ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพื่อรับสิทธิพิเศษจาก
บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์แคร์
และศูนย์การแพทย์ในเครือ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร...

เพื่อรับข้อมูล ข่าวสารด้าน
สุขภาพ รวมถึงโปรโมชั่น
ทาง sms และ อีเมลล์