ศูนย์การแพทย์ในเครือ

RSU Medical Center

ศูนย์การแพทย์ อาร์ เอส ยู เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ที่มีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตรวจรักษาเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมุ่งเน้นในการให้ความ สำคัญกับการตรวจสุขภาพเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ที่จะเกิดโรครวมไปถึงการหาแนวทางป้องกันและวางแผนการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการตรวจสุขภาพ นอกสถานที่

RSU Eye Center

ศูนย์จักษุ อาร์ เอส ยู คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ที่มีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตรวจรักษา เทียบเท่าโรงพยาบาลจักษุชั้นนำของประเทศไทย ด้วยความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและการให้บริการตรวจสุขภาพตา การตรวจวินิจฉัยทางด้านจักษุวิทยาและการรักษาตา ด้วยการผ่าตัดประเภทไม่ต้องนอนค้างคืน

RSU Vision Center

ศูนย์สายตา อาร์ เอส ยู เป็นศูนย์สายตาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยมีการให้บริการตรวจสายตาด้วยนักทัศนมาตรระดับปริญญาเอกที่ความเชี่ยวชาญ และอุปกรณ์และเครื่องมือการตรวจสายตาที่ทันสมัย เพื่อผลการตรวจสายตาที่แม่นยำยิ่งขึ้น

RSU Dental Center -Vanit Buliding

ศูนย์ทันตกรรม อาร์ เอส ยู สาขาทันตกรรมเป็นศูนย์ทันตกรรมที่ครบวงจรเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือทางทันตกรรมที่ทันสมัยและยังมีบริการให้ความรู้เกี่ยวกับการ รักษาฟัน เพราะทางศูนย์ฯเชื่อว่า สุขภาพปากและฟันมีความเชื่อมโยงกับสุขภาพร่างกายโดยรวม

RSU Dental Center -Pimtara Estetica

ศูนย์ทันตกรรม อาร์ เอส ยู สาขาภิณ์มธารา เอสเตติก้า เป็นศูนย์บริการด้านทันตกรรมที่มุ่งตอบสนองทุกๆ ความต้องการของผู้มาใช้บริการโดยมีบริการที่ครอบคลุมทั้ง ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และทันตกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใบหน้า

RSU Pimtara Estetica

ภิมณ์ธารา เอสเตติก้า พร้อมรังสรรค์ความงามสู่ใบหน้า และเรือนร่างอย่างครบวงจร เพี่อย้อนเวลากลับสู่ความงามอย่างแท้จริงอีกครั้ง โดยอาศัยนวัตกรรมที่ทันสมัยด้วยเครื่องมือเลเซอร์ที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดและ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ