โปรโมชั่น

Check up Program for Lovers

Check up Program for Lovers

Normal Price : 4,310 THB
Discount to : 3,990 THB
               สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก RSU

สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ 


โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

Program 1  :  Standard
(สำหรับผู้ชาย , ผู้หญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี)


ตรวจสุขภาพชาย หญิง :
         
           จำนวน  28  รายการ


................................................. 
ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2560

** ควรงดน้ำและงดอาหารอย่างน้อย
8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจเลือด **

เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
กรุณาโทรนัดแพทย์ล่วงหน้าได้ที่
0-2610-0300
Program 2  :  Silver
(สำหรับผู้ชาย , ผู้หญิง อายุ 30 - 40 ปี)
      
ตรวจสุขภาพชาย :
        
         จำนวน  31  รายการ

   
................................................. 
ตรวจสุขภาพหญิง :
        
          จำนวน  33  รายการ


................................................. 
ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2560

** ควรงดน้ำและงดอาหารอย่างน้อย
8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจเลือด **

เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
กรุณาโทรนัดแพทย์ล่วงหน้าได้ที่
0-2610-0300

Program 3  :  Gold
(สำหรับผู้ชาย , ผู้หญิง อายุ 41 - 50 ปี)


ตรวจสุขภาพชาย :
         
           จำนวน  36 รายการ

  
................................................. 
ตรวจสุขภาพหญิง :
        
          จำนวน  40  รายการ


................................................. 
ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2560

** ควรงดน้ำและงดอาหารอย่างน้อย
8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจเลือด **

เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
กรุณาโทรนัดแพทย์ล่วงหน้าได้ที่
0-2610-0300

Program 4  :  Platinum
(สำหรับผู้ชาย , ผู้หญิง อายุ 51 ปีขึ้นไป)


ตรวจสุขภาพชาย :
         
          จำนวน  38  รายการ

 
................................................. 
ตรวจสุขภาพหญิง :
        
          จำนวน  41  รายการ


................................................. 
ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2560

** ควรงดน้ำและงดอาหารอย่างน้อย
8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจเลือด **

เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
กรุณาโทรนัดแพทย์ล่วงหน้าได้ที่
0-2610-0300
โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่สมรส
และเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร
ตรวจสุขภาพชาย :
          
     จำนวน  17  รายการ 
   ราคาพิเศษ  1,980  บาท/ท่าน 
................................................. 
ตรวจสุขภาพหญิง :
         
     จำนวน  18  รายการ 
   ราคาพิเศษ  2,330  บาท/ท่าน
................................................. 
ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2560

** ควรงดน้ำและงดอาหารอย่างน้อย
8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจเลือด

** เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
กรุณาโทรนัดแพทย์ล่วงหน้าได้ที่
0-2610-0300
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

โปรแกรมตรวจ 1 :

     จำนวน 9 รายการ 
  ราคาพิเศษ 5,100 บาท/ท่าน 
................................................. 
โปรแกรมตรวจ 2 :
         จำนวน 12 รายการ
   ราคาพิเศษ 5,700 บาท/ท่าน
.................................................

โปรแกรมตรวจ 3 (สำหรับผู้ชาย) :
         
          จำนวน 14 รายการ

   ราคาพิเศษ 8,000 บาท/ท่าน
.................................................

โปรแกรมตรวจ 4 (สำหรับผู้หญิง) :
     จำนวน 15 รายการ 
  ราคาพิเศษ 9,700 บาท/ท่าน 
................................................. 
ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2560
** ควรงดน้ำและงดอาหารอย่างน้อย
8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจเลือด **

เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
กรุณาโทรนัดแพทย์ล่วงหน้าได้ที่
0-2610-0300โปรแกรมตรวจสุขภาพวันครอบครัว

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันครอบครัว

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันครอบครัว

ตรวจสุขภาพโปรแกรมที่ 1 :
         
          จำนวน  29  รายการ
 
   ราคาพิเศษ  2,090  บาท/ท่าน
     
ราคาปกติ 4,640  บาท/ท่าน 
................................................. 

ตรวจสุขภาพโปรแกรมที่ 2 :
          
     จำนวน  29  รายการ 
   ราคาพิเศษ  3,990  บาท/ท่าน
   ราคาปกติ 8,040 บาท/ท่าน 
 ................................................. 
ตรวจสุขภาพโปรแกรมที่ 3 :
          
     จำนวน  32  รายการ 
   ราคาพิเศษ  5,490  บาท/ท่าน 
   ราคาปกติ 10,040 บาท/ท่าน 
................................................. 
ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2560

** ควรงดน้ำและงดอาหารอย่างน้อย
8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจเลือด

** เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
กรุณาโทรนัดแพทย์ล่วงหน้าได้ที่
0-2610-0300